Zápis ze schůze ASTV z Brna - 12.11.2011

 

Zápis ze schůze sdružení Asociace stolního tenisu vozíčkářů konaného v Brně dne 12.11.2011
 
Přítomni: Jaroslav Hadrava (SKV Ostrava) – předseda sdružení (nehlasoval)
                R.Tauš (SKST Liberec) - místopředseda              
                J.Suchánek (SKST Liberec) – místopředseda (nehlasoval)               
                P.Fiala (SKV Praha)
                Z. Jedlička (SKV Ostrava)            
                K.Zmrzlý (SK Moravia Brno)                     
                S. Navrátil (J Invaclub Loštice)
               L.Kroužel (SKV Pardubice)                             
                V. Vašíček (SK Moravia Brno) – host
 
           
               
                              
  1. Zahájení
Předseda sdružení J.Hadrava přivítal přítomné, hosty a vedl jednání. V úvodu schůze byli přítomní informování o činnosti sdružení a o situaci kolem ČSTPS.
 
2.      Český pohár
Byly hodnoceny turnaje českého poháru 2011 s několika doporučeními
Mohelnice- doporučujeme, lépe zatemnit okna
Cheb – žádáme o zrychlení turnaje, nejvíce stolů - možnost zařadit dodatečnou soutěž - čtyřhry
Lomnice – uvést informaci o výplatě cestovného do propozic (u všech pořadatelů), zima v hale, špatné stoly, turnaj 2012 prosíme uskutečnit opět v Lomnici
 
a) Propozice je nutné zaslat nejméně 1 měsíc před termínem turnaje na stpara@seznam.cz nebo jinak zajistit vyvěšení na webových stránkách asociace
b) Asociace by měla zajistit vyhlášení konečného pořadí českého poháru, v případě možností i odměny pro nejlepší hráče
c) Postupy a sestupy: Ze skupiny A sestupují Navrátil, Stefanu, Glazar, Sucharda
d) Skupina B - Postup - Gronych, Svatoš, Krejčí, Sestup - Zelený, Kubáň, Tvrz
e) Skupina C Postup - Habětínková, Macíček, Juřica
f) V sezoně 2012 opět postupují z kategorie B,C hráči na 1.2.3. místě, sestupují hráči na 18. a nižšním umístění
 
Nové pravidlo
medailisti z paralympijských her mají možnost požádat a vyškrtnutí z celkových výsledků Českého poháru, potom mohou se účastnit soutěží Českého poháru podle vlastního zájmu. STK je pouze nebude uvádět v celkovém pořadí pro celoroční výsledky Českého poháru. Tím jim nehrozí např. spadnutí do skupiny B. Pravidlo jim také umožňuje kdykoliv se zúčastnit Mistrovství ČR jednotlivců, podmínkou je pouze zaslání přihlášky v termínu stanoveného pořadatelem. Hlasování 6-0-1. Termín pro zažádání o vyřazení z ČP je stanoven do 31.12.2011 - mailem na stpara@seznam.cz.
 
 
 
 
3.      Plnění Smlouvy s Otto Bock
STK vyjádřila spokojenost se spoluprací s firmou Otto Bock a odsouhlasila zájem nadále ve spolupráci pokračovat 7-0-0.
 
ñ STK zajistí dle možností nové logo
 
Podmínky pro rok 2012 - v případě úspěšného pokračování STK zašle v průběhu 2012 podmínky pro udělení dotace - předpoklad je opět podpora ve výši 4000 Kč na turnaj.
a) organizátoři turnajů mají do konce roku zaslat informace o možnostech prezentace firmy Otto Bock na jejich turnaji
b) Umístit na pozvánky logo soutěže Otto Bock Český pohár v dostatečně velkém formátu (5 cm x 5 cm - minimum)
c) po turnaji zaslat zprávu z turnaje + fotky s logem (nejpozději do dvou dnů od turnaje)
 
4.      Mistrovství ČR
Pořadatelství Ostravě bylo přiděleno do roku 2014 (7-0-0). V soutěžích hraných systémem KO se bude hrát vždy o 3. místo. O MČR v družstvech neprojevil nikdo zájem.
 
 
5.      Sportovní kalendár 2012
 
 31.5-.1.6.2012 - MČR Ostrava
14.4.2012 – Klatovy
28.4.2012 – Mohelnice
9.6.2012 – Liberec
7.7.2012 – Cheb
15.9.2012 – Praha
20.10.2012 – Pardubice
10.11.2012 – Brno
 
Byla diskutována i možnost návrhu pořádání turnaje českého poháru T. Zajptem. Hlasování dopadlo smírně 2-3-2, proto v tomto případě rozhodl hlas předsedy, který se vyjádřil proti.
 
6.      Diskuze
Povinností pořadatele je zajistit co možná nejlepší herní podmínky a zabezpečit bezproblémový průběh turnaje (např. štěkající psi, pobíhající a hlučící děti, či sběrači) . Žádáme pořadatele, aby během turnaje aktivně dohlíželi na tyto věci.
 
 
Prosíme hráče aby při sebemenším zpoždění uvědomili pořadatele nebo jiného účastníka turnaje, který informaci o zpoždění předá pořadateli.

Přihlášení

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Kdo je nový

  • jzak
  • psvatos
  • suchy
  • jd
  • rt