Zápis ze schůze Klatovy 13.4.2013

Zápis ze schůze sdružení ASTV
konaného v Klatovech dne 13.4.2013
 
Přítomni: J. Hadrava (Sokol Lhůta) – předseda sdružení
                J.Suchánek (SKST Liberec) – místopředseda
                P.Fiala (SKV Praha)
                K.Zmrzlý (SK Moravia Brno)                 
                T. Harant (SKVZR Cheb)                
                F.Habětínek (SKV Pardubice)         
                R. Skyba (SKV Ostrava)      
 
1.Zahájení
Předseda sdružení J.Hadrava přivítal přítomné, hosty a vedl jednání. V úvodu schůze byli přítomní informováni o novinkách z ČSTPS a ČATHS. Příspěvek na činnost sportu v roce 2012 ve výši 110 000,- Kč byl kompletně vyúčtován. Financování roku 2013 by mělo být oznámeno na konci dubna (čeká se na vyjádření MŠMT k vyúčtování dotace ČSTPS za 2012). ČSTPS navrhlo sloučení z ČATHS. Termín od IPC je do konce června 2013.
 
2. Účetní závěrka – zpráva o vedení financí
Účetní závěrka nebyla předložena – problém s účetním systémem, který je freeware. Návrh zakoupit ostrou verzi programu v ceně 2000,- Kč schválen (7-0-0)
 
3..Výše příspěvku do sdružení na rok 2013
Výše příspěvku za jednoho člena byla zvýšena na 250,- Kč na člena, zástupci oddílu jsou povinni poslat do 14 dnů seznam členů. (schváleno 7-0-0)
 
4. Sportspin Veselý
Odhlasováno (7-0-0) rozdělení peněz u Sport Spin Veselý (doúčtování za rok 2012), částka na člena 800,- Kč (můžete počítat 10 % slevu oproti katalogové ceně). - možno čerpat za jakýkoliv materiál z nabídky firmy.
 
5. Mistrovství ČR družstev
Odhlasováno pravidlo, že družstvo musí tvořit minimálně 2 hráči oddílu, pod jehož hlavičkou družstvo vystupuje. (7-0-0)
 
6. Pohár šampionů – P.Strnad
Úkol – zjistit stav akce – která by měla proběhnout v Semilech 3.-4.5.)
 
7. Otto Bock Český pohár
Výše příspěvku na jeden turnaj zůstává 4000,- Kč, SKV Pardubice se příspěvku pro letošní rok vzdaly
 
8. Volba nového vedení na paralympijský cyklus
Jako předseda sdružení byl navržen a schválen (6-0-1) Jaroslav Hadrava,
Jako místopředseda pro domácí soutěže byl navržen a schválen (6-0-1) Jiří Suchánek
Funkce místopředsedy pro reprezentaci bude nabídnuta Renému Taušovi nebo Milanu Jaškovi. (7-0-0). René Tauš funkci přijal.
 
Zapsal:J.Hadrava
Ve Zruči 15.4.2013

Přihlášení

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Kdo je nový

  • jzak
  • psvatos
  • suchy
  • jd
  • rt